Sms-tjänst granskas

Den populära sms-tjänsten hos Transportstyrelsen, som berättar vem som äger ett fordon, ska nu undersökas närmare.

Det är Datainspektionen som under eftermiddagen ska kontrollera hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifterna. Även hanteringen och säkerheten kring körkortsfrågor ska undersökas.

Inspektionen genomförs i Örebro.