östergötland

Pengar till landsbygden

Jordbruksverket har nu beslutat att Östergötland får 13 miljoner av de väntade extrapengarna till landsbygden. Pengarna fördelas efter hur många lantbruksföretag ett län har och hur stor befolkning det är i de olika länen.

Totalt vill Sverige förstärka det så kallade landsbygdsprogrammet med 230 miljoner extra per år och pengarna ska kunna sökas bland annat av organisationer och företag som vill förbättra bredbandet på landsbygden och utveckla företag inom livsmedelsförädling och matturism.

Extrapengarna till landsbygden är ett förslag som regeringen har presenterat för EU-kommissionen. Om förslaget godkänns kommer förändringarna att gälla från och med 2010 fram till landsbygdsprogrammets slut 2013. Kommissionen ska fatta beslut innan årets slut.