Östergötland

Vårdbrister kan leda till patienters död

Brister inom sjukvården kan bidra till att patienter som redan vårdas på sjukhus dör som en följd av vårdskador. Det visar en granskning som landstinget i Östergötland gjort där man tittat på 136 journaler till patienter som under 2007 avlidit på olika kliniker i länet.

De avlidna var generellt sätt mycket gamla men trots det så kunde man konstatera att i flera fall har fel och brister i vården lett till skador. Skador som i vissa fall har bidragit till patienternas död.

– Om en svårt sjuk patient på väg till toaletten ramlar och bryter lårbenet för att patienten äter starka smärtstillande tabletter och då dör som en komplikation av detta, berättar chefsläkare Hans Rutberg.

Klinikerna har själva beskrivet många av skadorna som komplikationer och något de inte kunnat påverka.
Men de skador som hittades med hjälp av granskningen var i många fall sådana som sjukvården kunnat förebygga säger Hans Rutberg.

– Det finns en stor potential till förbättring enligt Hans Rutberg.

Undersökning ska leda till att vårdskadorna minskar. Men för en säkrare sjukvård krävs det politiskt engagemang menar Hans Rutberg.

– Jag skulle önska att det fanns ett större intresse kring patientsäkerhet och inte bara fokus på tillgänglighet och organisationsformer säger Hans Rutberg.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se