linköping

Operationssalar byggs om

Nya operationssalar på Universitetssjukhuset i Linköping ska minska infektionsrisken. Just nu pågår en ombyggnad av Operationscentrum och om en månad är den första etappen klar då sex nya moderna opearyinssalar invigs. Förutom att de nya salarna får ett cirkelformat tak som renar luften runt patienten, blir salarna också större.

Ombyggnaden, där äldre operationssalar blir nya och moderna, sker i fyra etapper och allt beräknas vara färdigt 2013.

– Med de nya salarna kommer vi i framtiden att kunna göra fler operationer på samma tid. Vi får ett bättre arbetsflöde och en utrustning som minskar infektionsrisken, säger Stefan Anskär, överläkare vid Operationscentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping (US).