Östergötland

Göta Kanalbåten Diana k-märks

Göta kanalbåten Diana är ett av fem nya fartyg som nu k-märks. Bakom märkningen står Sjöhistoriska museet och syftet är att uppmärksamma de kulturhistoriskt intressanta fartygen som är en viktig del av det maritima kulturarvet.

De övriga fyra fartyg som blir k-märkta är fiskebåten Mälaren, minsveparen M21-Saga, timmerbogseraren Hebe och bogseraren Harge.

- Gamla välbevarade fartyg har en stor betydelse för många maritima kulturmiljöer. Arbetet med att bevara och använda dem engagerar tusentals eldsjälar runt om i landet. Och ännu fler är de passagerare som kan få uppleva en resa ombord på de här flytande klenoderna, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museet.

Sammanlagt är nu drygt 90 fartyg i Sverige k-märkta.