”Patienternas rättigheter borde stärkas”

Imorse berättade vi om de skador inom vården som bidrar till att patienterna avlider, där sjukvården lätt slipper ansvar. Nu säger det moderata landstingsrådet Christian Gustavsson att han befarar att patienternas rättigheter glöms bort i vården och därför borde lagen skärpas.

– Jag skulle gärna se en tydligare rättighetslagstiftning när det gäller patienternas rättigheter i vården, jag skulle gärna se att man jobbade mer för att stärka patienternas ställning, säger Gustavsson.

Imorse berättade vi om en kartläggning som Landstinget i Östergötland har gjort där man upptäckte flera skador som kan ha bidragit till att patienter dött i vården. Men i flera fall har klinikerna själva beskrivit skadorna som komplikationer och därmed kan de slippa ta ett ansvar för de skadorna.

Men enligt Hans Rutberg, chefsläkare vid landstinget, så var de skador som hittades med hjälp av granskningen i många fall såna som sjukvården kunde förebygga.

Rutberg var också kritiskt till att politiker nästa uteslutande pratade om väntetiderna och tillgänglighet. Istället borde man lägga större fokus på patientsäkerheten menade han,

Men Christian Gustavsson menar att båda delarna är viktiga.

– Tillgänglighet är ju en del av kvalitén. Det är klart att man måste kunna gå hand i hand med ekonomi, tillgänglighet och kvalité, säger han.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se