Fortfarande mycket gift i Östersjöfisk

Trots minskade utsläpp innehåller fet fisk från Östersjön fortfarande mycket höga halter av miljögifter.

Sedan 1970-talet har utsläppen av dioxiner minskat men gifterna finns kvar i fet fisk. Vad det beror på vet man i dag mycket lite om.

Ett nytt forskningsprojekt, som leds från Umeå universitet, ska nu under två år ta reda på varför.

Till dom feta fiskarna räknas bland annat dom vi snart hittar på våra julbord, strömming, lax och sill.