östergötland

Reservkraftverk igång i kylan

Idag startade Tekniska Verken i Linköping en gasturbin på Gärstad som inte har varit i drift sedan 2004. Även i Norrköping har produktion av extrakraft satts i gång. Idag startade Eon det oljedrivna Bråvallaverket, reservkraftverket intill hamnen, som bara används vid enstaka tillfällen.

Orsaken är kylan och att vatten- och kärnkraftsproduktionen i Sverige inte räcker till.