linköping

Även politik bakom finska krigsbarn

Evakueringen av barn från Finland till Sverige under andra världskriget var snarare en möjlighet att stärka banden mellan de båda länderna än ett sätt att ordna omsorg för barnen. Det här visar en avhandling om Rädda Barnen, som gjorts vid Linköpings universitet.

– Rädda Barnen är en politiskt oberoende organisation, men politik tycks i alla högsta grad ha haft betydelse för verksamheten under andra världskriget, säger Ann Nehlin, som doktorerat vid Tema Barn på Linköpings universitet.

Avhandlingen visar att Rädda Barnen anpassade verksamheten till den svenska neutralitetspolitiken och att nordiska och västeuropeiska barn fick företräde i hjälparbetet.