Östergötland

Barns kunskap om lantbruk ska öka

Kunskapen om lantbruket hos barn är för dålig anser Lantbrukarnas Riksförbund, som nu tagit fram nya läromedel. Läraren Lill Karlberg märker att en del barn har få erfarenheter från lantbruket, och menar att det är skolans ansvar att hjälpa dem.

– Det är väldigt stor variation, från vissa som inte vet vilka djur som bor på bondgården till andra som kan rabbla massor. Så då är det skolans roll att hjälpa till med det, säger Lill Karlberg lärare på Diamantens förskola.

Vetskapen om lantbruk, miljö energi och produktion från jord till bord blir allt mindre för varje generation menar lantbrukarnas riksförbund. De vill därför ge en mer fördjupad kunskap om lantbruket i tidig ålder genom ett nytt skolmaterial för elever från årskurs 4 till 6.

– Det är viktigt att de får med sig att det finns människor bakom maten och dem som producerar den. Lantbrukaren blir mer och mer anonym även de produkter vi producerar, man tror att mjölken produceras i kyldisken och brödet växer i plastpåsar på hyllorna, säger Anders Drottja, ombudsman på lantbrukarnas riksförbund.

Men fjärdeklassarna på förskolan Diamanten i Norrköping har relativt stor koll på resan från gröda till produkt.

– Ingredienserna kommer från bonden, när han planterar och så, säger Simon Jacobsson.

Fjärdeklassaren Julia Moberg tycker dock att undervisningen kunde innehålla lite mer information om de gröna näringarna.

– Lite mer, så man vet hur stort jobb det är med det bönderna gör, säger Julia Moberg.

Att barn i dag skulle ha mindre kunskap om lantbruk har hon sin egen förklaring till.

– Förr i tiden kanske det var vanligare med att mamma och pappa var bönder, då var det mer åkrar och man bodde mer på landet. Nu kanske mer människor bor i staden och då vet man kanske inte så mycket, man gör inte så mycket sådant, säger Julia Moberg.

Lovisa Gelin
lovisa.gelin@sr.se