Valdemarsvik

Gusums bruk snart ett minne blott

Snart startar saneringen och rivningen av det gamla bruksområdet i Gusum. Så fort vintern har släppt sitt grepp inleds det omfattande projektet som kommer att ske i olika etapper.

Ikväll hålls en informationsträff I Folket hus i Gusum inför rivningen.

- De inledande arbetena handlar om att ta reda på det farliga avfall som finns i installationer och utrustning inne i byggnaderna innan man sedan kan starta rivningen, säger Anette Källman, projktledare på Valdemarsviks kommun.

Valdemarsviks kommun och länsstyrelsen har fått 65 miljoner kronor av Naturvårdsverket till projektet för att ta bort byggnaderna och genomföra en marksanering av bruksområdet i Gusum. Den totala kostnaden för det ligger på 68 miljoner och kommunen får stå för 3 miljoner.

Inne i byggnaderna finns det farligt avfall som asbest, kvicksilver och i golvplattorna måste oljeföroreningar tas bort. När grävskoporna kan börja sitt arbete i mars -april ska cirka 16 000 ton byggnadsmaterial transporteras bort främst tegel och betong.

Men saneringsarbetet är inte klart i och med att byggnaderna är borta. Nästa etapp handlar om att sanera marken och troligen också den närliggande Gusumsån. När arbetet är klart kommer Gusumsborna att få en helt ny vy.

- Högsta prioritet har hela tiden varit att få bort det här intrycket av förfallna byggnader. Man kommer att uppleva det här som något positivt samtidigt när byggnaderna är rivna så kommer det att bli en helt ny horisont, säger Anette Källman.

Maria Turdén
maria.turden@sr.se