östergötland

Tidningarna tappar i upplaga

Norrköpings Tidningar stod för det största tappet räknat i exemplar bland de svenska landsortstidningarna förra året. I fjol backade tidningen med 2 300 exemplar.

Även Östgöta Correspondenten, som är länets största tidning, backar i upplaga. Enligt siffror som Tidningsstatistik AB presenterar minskade upplagan med 1 700 exemplar. Upplagan uppgår nu till 54 500 exemplar, tidningen placerar sig som den fjärde största landsortstidningen i Sverige.

De svenska dagstidningarna har det hårt för tillfället. Dagens Nyheter stod för det största tappet bland dagstidningar räknat i antalet exemplar. Under fjolåret sjönk upplagan med 23 600 exemplar, från 339 800 ner till 316 200.

– 2009 har varit ett besvärligt år av lätt förståeliga skäl. Det har varit en ekonomisk kris som påverkat konsumtionsmönster och vi har ju också sett hur annonsörerna minskat sina insatser, säger Stefan Melesko, docent i medieekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, till TT.