Norrköping

Lantmännen vill lägga ner

Lantmännen vill lägga ner sin foderfabrik i Norrköping. Den planerade nedläggningen i Norrköping berör elva personer.

Lantmännen menar att man genom detta kan sänka kostnaderna och erbjuda sina kunder lägre foderpris.

– Detta kommer att gynna våra kunder. Vårt främsta syfte med denna åtgärd är att kunna erbjuda samtliga våra kunder ett högkvalitativt foder till lägsta möjliga pris. Som ett led i förändringen kommer även fraktkostnadsmodellen förändras så att det inte påverkar kund vilken fabrik fodret kommer ifrån, säger Micael Sundström, chef Marknad på Lantmännen Lantbruk.