linköping

Fyra nya hedersdoktorer utsedda

Linköpings universitet har utsett fyra nya hedersdoktorer. Bland annat blir utvecklingschefen vid telekomföretaget Ericsson, Marie Westrin, hedersdoktor.

Marie Westrin blir nu teknologie hedersdoktor för sina insatser för svensk forskning i informations- och kommunikationsteknologi.

Michel Gevers, belgisk professor, internationellt välkänd forskare inom regler- och systemteknik och har bland annat gjort uppmärksammade insatser för att ta fram modeller för reglering av industriella processer.

Richard P Ellen, från Kanada, studerar i sin forskning bland annat munhålebakteriernas roll vid kronisk inflammation i tandfickan som leder till oönskad tandlossning.

Uno Svedin har sedan tidigt 1980-tal varit en betydelsefull aktör inom forskningspolitik och forskningspolicy, där han varit en stark företrädare för utvecklingen av tvärvetenskapliga ansatser.

Samtliga hedersdoktorer kommer att promoveras vid en installations- och promotionshögtid i Linköping den 22 maj.