Östergötland

Kommuner söker snödispens

Det är brist på platser där kommunerna kan lägga snö som röjs undan. Flera kommuner i länet har därför sökt dispens från Naturvårdsverket för att få dumpa snö i sjöar och vattendrag.

--Vi tittar på andra alternativ som Motala ström säger Mathias Kronberg, driftchef på tekniska kontoret i Norrköping.

Många kommuner börjar få problem med mycket snö på gator och cykelvägar.
Nu börjar det bli ont om plats på snötipparna.
I båda Linköping och Norrköping har man redan fyllt var sin snötipp och nya snötippar används i båda kommunerna.

I Söderköping har kommunen varit tvungen att köra bort stora mängder snö.

-– Det börjar bli rätt så fullt och det är inte mycket till som får plats säger Peter Tauberman på tekniska kontoret.

Nu tvingas kommuner titta på möjligheten att tippa snön i närliggande åar och vattendrag.
Men snö från tättrafikerade gator kan innehålla tungmetaller därför får man inte dumpa snö i vatten hur som helst.
Kommuner som vill göra det måste få dispens från Naturvårdsverket som fått in ovanligt många ansökningar.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se