östergötland

Vädervarningen borta

SMHI har nu dragit in sin klass 2-varning för Östergötland. Snöfallet över Sverige avtar nu successivt i intensitet.

Man kan i stora drag urskilja två nederbördsområden: ett som under dagen rör sig norrut över Norrland, och ett annat, mera splittrat område som berör främst Götaland och östra Svealand innan det i kväll eller i natt drar bort österut, enligt SMHI.