Östergötland

Trafiksystemet är underdimensonerat

På grund av väderläget är stora delar av tågtrafiken i landet inställd idag. Just nu håller SJ en presskonferens om situationen. SJ:s vd Jan Forsberg meddelar att trafiken på Södra stambanan genom Östergötland kommer att påverkas resten av veckan.

All trafik förbi Hallsberg i Närke är inställd under resten av måndagen. Även en del avgångar på stambanan förbi Östergötland är inställd liksom flera turer mellan Norrköping-Nyköping och Linköping-Norrköping-Sala.

– Banan Norrköping-Nyköping är avstängd för trafik i dag. Stockholm-Göteborg är stängd av trafik på grund av ett urspårat godståg. Uven-tågen går inte heller idag, då man inte hinner rensa, säger Jan Forsberg.

På Södra stambanan kommer trafiken påverkas under resten av veckan. Enligt Jan Forsberg kommer det bara köras ett tåg varannan timme mellan Stockholm och Malmö resten av veckan.

– Växlar är en väldigt sårbar punkt när det gäller tågtrafik, säger Forsberg.

– Järnvägsnätet idag är fullt utnyttjat, det finns inte plats för fler avgångar än vad vi har idag. Systemet tål inte några störningar i större kaliber.

– Bangårdar har inte anpassats till dagens trafik. Verkstadskapaciteten räcker inte till, hela systemet är underdimensionerat.

– Både fordonen och bangårdarna klarar inte av extremväder av detta slag.

– Man kan ju fundera varför inte tåg byggs för att klara detta väder, ja det är en bra fråga i sig. Ett av svaren kan vara att de företag som utvecklar tåg finns i Mellaneuropa.

– Vi transporterar 100 000 resenärer varje dag, det fungerar bra när vi har normalt väder. men under perioden som den här ökar antalet kundärenden med mer än det dubbla. Det gör att vi får det svårt att hjälpa alla. Det gäller inte minst när det handlar om att uppdatera våra hemsidor.

– Alla som jobbar ombord får makt och myndighet för att servera det som finns ombord, tills det inte räcker längre. Man har befogenheter att tillkala tai och boka hotell, allt för att det ska gå så smidigt som möjligt.

– Banverket har under helgen utvärderat sin kapacitet att snöröja. Man har kommit till slutsatsen att kapaciteten inte räcker till i den utsträckning så att vi kan ha hela trafiksystemet öppet hela tiden. De har därför bett oss operatörer att reducera trafiken. Banverket har enormt många växlar att rengöra och se till att ställverk och elledningar fungerar. Det senaste dygnet har vi dessutom fått extremt stark kyla.

– Vi gör allt vad vi kan och mer där till.

Vilket ansvar har du i dag för att trafiken brutit samman?
– Mitt ansvar är att fordonen ska fungera. Banverkets ansvar är att spåren fungerar, politikernas ansvar är att man skjuter till de medel så att det ska fungera.

Har du funderat på att avgå?
– Nej

Daniel Klaar
daniel.klaar@sr.se
Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se