Norrköping

Spåren röjs från snö och is

Idag har arbetet pågått för fullt med att försöka få järnvägsspåren användbara igen för tågtrafik efter de gångna dygnens snöväder. I Norrköping har bara två av spåren kunnat användas och under dagen har man bland annat jobbat med att få loss två olika set med Östgötatrafikens pendeltåg som helt enkelt fastnat på spåren.

Det är ett hårt arbete att få järnvägsspåren farbara igen. Förutom en traktor som går på spåret som rensar, plogar och borstar bort snö, är det också manuellt arbete med att hacka bort is på de fastfrusna pendeltågen.

På Resecentrum i Norrköping hjälper även lokförarna själva till med att få loss tågen, i väntan på att få några lok att köra.

– Vi hackar fram det här tåget för att koppla ihop med ett RC-lok som ska dra bort det, berättar Claes Mårtensson som är arbetsledare vid Strukton Rail, ett företag som arbetar med teknik och underhåll av järnväg.

Man räknar med att tåget ska vara loss under eftermiddagen, men att det kommer att ta flera veckor innan alla spåren är röjda. Claes Mårtensson säger sig aldrig har varit med om en vinter som denna

– Jag har aldrig varit med om något liknande, i november -95 var det riktig vinter under några dagar, men inget liknande som det här, säger han.

Christina Turesson
christina.turesson@sr.se