Linköping

Friad från sexbrott får skadestånd

En man från Linköping som misstänktes för sexbrott mot barn för fyra år, men som senare friades, får nu ersättning av staten.

Enligt Justitiekanslern har tiden som anhållen inneburit lidande för mannen.

JK har beslutat att Linköpingsbon ska få 8 000 kronor i skadestånd.