Ingen militär hjälp till Norrköping

Banverket kommer ta hjälp av militären för att röja avstängda godsbangårdar från snö. Tidigare idag nämndes Norrköpings godsbangård men enligt Banverkets hemsida är det bara Hallsberg, Sävenäs och Nässjö som är aktuella.