Östergötland

Skador granskas inom djursjukvården

Arbetsskadorna inom djursjukvården har ökat och nu genomför Arbetsmiljöverket inspektioner i länet för att se hur arbetsförhållandena kan förbättras.

– Ja, det är självklart allvarligt när arbetsskadestatistiken går upp istället för ner. Då är det någonting som är fel. Sen har vi inte tittat på den här verksamheten tidigare, därför tyckte vi att vi skulle göra en särskild insats, säger Gunnel Gyllensvaan Erichs, jurist vid Arbetsmiljöverket i Linköping.

Totalt kommer 100 veterinärstationer, djursjukhus och kliniker inspekteras, varav 30 av dem i Östergötland och Sörmland. Det är oftast unga kvinnor som skadas, två tredjedelar av olyckorna orsakas av angrepp från hundar, katter, hästar och nötboskap. Att arbesskadorna är vanliga inom yrken med djurhälsovård har Gunnel Gyllensvaan Erichs flera förklaringar till.

– Dels är det stressen, sedan är djur levande varelser, rädda när veterinären kommer, de är sjuka och mår inte bra och då är det bett och sparkar som man kan riskera, säger hon.

Hur ska arbetsskadorna kunna minimeras?
– Arbetsorganisationen får ses över, jag kan inte svara på om det skulle behövas fler personer som arbetar, men det är klart att det skulle kunna vara en lösning. Men arbetsorganisationen får man nog kolla över på flera ställen, säger Gunnel Gyllensvaan Erichs.

Lovisa Gelin
lovisa.gelin@sr.se