Norrköping

Snön förbättrar luften

Utsläppen av de hälsofarliga partiklarna i Norrköping har minskat kraftigt. Snön som ligger på vägarna bidrar till att partiklarna inte kommer upp i luften.

– Det ser väldigt bra ut, det är väl det bästa året vi någonsin mätt upp och det är ju väldigt bra om man vistas och bor runt Kungsgatan, säger Robert Sandsveden, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Norrköping.

Partiklar är hälsofarliga för människan, de är små och tar sig lätt ned i lungor och in i människans blodomlopp. Utsläppen av partiklar kommer bland annat från bilarnas dubbdäck och när asfalten är bar och torr river däcken upp partiklarna i luften.

Men i år har den stora snömängden som täcker gatorna i stan bidragit till att partiklarna har minskat i luften. Vid mätstationen på Kungsgatan i Norrköping har man hittills inte haft något dygn där gränsvärdet har överskridits och det högsta värdet i år har legat på 36 mikrogram per kubikmeter luft jämfört med 130 för ett år sen.

– Vi har inte haft ett ända dygn med överstigande. Det är väldigt bra, mot vad vi har sett förr om åren då det har varit någonstans mellan 15, 20 dygn överstigande, säger Sandsveden.

2005 blev Norrköping tvungna att ta fram ett åtgärdsprogram eftersom Naturvårdsverket ansåg att utsläppen av partiklar i kommunen var så stort. Sedan dess har en rad åtgärder satts in på flera ställen. På Kungsgatan behandlar man exempelvis gatan med ett särskilt medel som binder partiklarna i vägbanan samt sopar gatan regelbundet. Men den här minskningen av partikelutsläpp som man ser under årets första månader i år beror främst på den rådande väderleken. Men den värsta årstiden för partikelutsläpp pågår fram till april när vägarna börjar torka upp och bilisterna fortfarande har kvar sina dubbdäck. Så Robert Sandsveden har en önskan om vädret.

- Det fortsätter ju vara bra om vi får bra väder ut luftföroreningssynpunkt, det vill säga kanske mer snö eller att snön smälter långsamt så det håller sig fuktigt på vägbanan, avslutar Sandsveden.

Lisen Elowson Tosting
lisen.elowson@sr.se