Valdemarsvik

Tioåring kränkt i skolan

Skolinspektionen utreder en anmälan som rör en elev i årskurs fyra som blivit allvarligt kränkt vid två skolor i Valdemarsviks kommun.

Eleven har enligt anmälan blivit misshandlad och mobbad. Gusums skola vill inte att han kommer till skolan eftersom de inte kan garantera tioåringens säkerhet.

Även vid Vammarskolan ska eleven ha blivit kränkt.

Valdemarsviks kommun ska nu yttra sig till myndigheten som därefter ska fastställa om kommunen har levt upp till skollagen och de bestämmelser som finns för kränkande behandling.