Norrköping

Snöväder ger parkeringsrabatt

Norrköpingsbor med boendeparkering kompenseras nu efter vinterns snöväder. Det har varit svårt att parkera på gatorna i Norrköping, vilket nu får tekniska nämnden att halvera avgiften för boendeparkering under april.

Idag har ungefär 6 000 bilar boendeparkeringstillstånd i Norrköping.

Möjlighet till boendeparkering finns idag i centrum, Söderstaden, Oxelbergen och Marielund. Boendeparkering ger de boende möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser till reducerad avgift i upp till sex dygn. Syftet är att göra det möjligt för dem som bor i centrum att lämna bilen hemma.