Färre busslinjer i Motala i sommar

Busstrafiken i Motala kommer att läggas om i sommar. Dagens fyra tätortslinjer ska bli tre.
Syftet med förändringen är att bussarna ska trafikera dom områden där invånarna rör sig mest. Dessutom ska busstrafiken vara lättillgänglig, så att många färdtjänstresor kan göras med buss istället för med taxi.