Världens största giftorm har kommit till länet.

Det är en kungskobra från Skansenakvariet som nu finns på Kolmårdens tropicarium. Ormen är född i USA och på grund av utrymmesskäl har den nu fått byta Stockholm mot Kolmården.
Kungskobran tillhör familjen giftsnokar är världens största giftorm. De kan bli över fem meter långa och då de ställer sig upp i försvarsställning når den brösthöjd på en vuxen människa. Kungskobran räknas som den mest intelligenta ormen. Det är den enda ormart som bygger bo och också vaktar sitt näste. Honan vaktar boet i tre månader till äggen är kläckta, då får ungarna klara sig själva.