Viktigt att satsa på försvarsindustrin för länet

Det nya försvarsbeslutet som riksdagen ska besluta om i vår, kan få stor betydelse för länets försvarsindustri i framtiden.
Vid ett seminarium i Linköping idag efterlyste både politiker och företrädare för industrin nya satsningar. Försvarsbesluten har haft stor betydelse för både Linköpings och Motalas utveckling, med ett antal miljarder som rullat in som beställningar till Saabs verkstäder. Men försvarsanslagen kommer att minska, säger försvarsberedningens ordförande, riksdagsmannen Håkan Juholt. Samtidigt måste det civila samhällets beredskap för akuta kriser öka. Försvarsmatrial måste beställas och utnyttjas gemensamt försvar, polis och räddningsstjänst. Där liger en del av försvarsindustrin framtid och därför borde försvarets matrielverk göras om till samhällets matrielverk, anser Håkan Juholt. Ingen på dagens seminarium ifrågasatte fortsatta satsningar på försvarsindustrin, men om det inte blir några nya stora utvecklingsprojekt inom försvarsindustrin, krävs satsningar på andra områden för att behålla teknisk kompetens i sverige, anser Linköpings universitets rektor Mille Millnert.