Universitetet lägger pengar på PR

Universitetet betalar tusentals kronor till PR för att göra sin verksamhet mer känd. Hälsouniversitetet i Linköping gav igår ut en 12-sidig annonsbilaga som gick ut över hela landet via en rikstidning.
Bengt Wranne vid Hälsouniversitetet vill inte säga hur mycket pengar den riksomfattande satsningen har kostat men tilläger att det inte är mycket pengar jämfört med den budget universitetet har. Trots att annonsbilagan delvis vänder sig till studenter så är det inte ont om sökande till universitetets utbildningar säger Bengt Wranne. I det här fallet vill han kalla det för ett långsiktigt PR-arbete inför framtiden. Viktigare för tillfället är enligt Wranne rekrytering av nya forskare.