Skärpt bevakning av Östersjön

Bevakningen av Östersjön kommer att skärpas i år. Det innebär också mer fartygstid till sjöss för att snabbt kunna göra en förundersökning av misstänkta oljeutsläpp.
Kustbevakningen har fått 50 miljoner kronor extra per år till utökad miljöövervakning. Enligt Dan Torell, som är sjöövervakningschef vid kustbevakningen, innebär det bland annat mer flygövervakning, kompletterad med satellitövervakning. Den utökade övervakningen av Östersjön innebär också ökad kontroll av fisket.