Pengar till Vikbolandet

Vikbolandet har fått 570 000 kronor till landsbygdsutveckling av länsstyrelsen.
450 000 av dom går till Vikbolandsmat som drivs genom den ideella föreningen Framtid Vikbolandet. Östkinds hembygdsförening får 120 000 kronor för att iordningsställa ett skogs och lantbruksmuseum. Men även för att restaurera ett såghus i anslutning till Jonsbergs kvarn för att på sikt kunna ha igång kvarnen för visningar.