Mobilpratande bilförare mer uppmärksamma

Bilförare som talar i mobiltelefon kör försiktigare än andra förare. Det visar en studie gjord vid Väg och transportforskningsinstitutet VTI i Linköping.
Förarna kör saktare, håller längre avstånd till övriga bilar och är mer beredda på att saker och ting kan hända enligt Anne Bolling. I flera europeiska länder är det förbjudet att tala i mobiltelefon under körning. I stället får bilisterna använda så kallad handsfree-utrustning. Men Anne Bolling säger att det inte finns några vetenskapliga bevis för att det skulle vara mindre trafikfarligt att använda sig av frihandsutrustning.