Kritik mot planerad naturgasledning

Nu kritiserar naturskyddsföreningen Sydkrafts planer på ett naturgasnät i Östergötland. Lotta Lanne, som är föreningens ordförande i Norrköping säger att naturgas ökar koldioxidutsläppen och därför bör man inte bygga någon ledning.
Naturskyddsföreningen i Norrköping tycker att Sydkraft går i helt fel riktning när man nu planerar ett naturgasnät i länet. Koldioxiden som sprids vid förbränning av fosila bränslen är den växtgas som står för den största delen av den globala uppvärmningen, det som också kallas växthuseffekten. Naturskyddsföreningen vill istället att man bygger en naturgasledning och lägger pengar på förnyelsebar energi, såsom biobränsle, sol och vindkraft. De vill dessutom att industri och hushåll skall spara mer energi. Men energiförbrukningen ökar i landet och frågan är om samhället kan fortsätta utvecklas i samma riktning som Naturskyddsföreningen vill spara på energi.