Handikappade barn tvingas åka framåtvänt

Det finns idag ingen bakåtvänd bilbarnstol för barn som inte kan sitta i vanliga bilbarnstolar. Funktionshindrade barn tvingas åka framåtvänt trots rekommendationerna att barn ska åka bakåtvänt tills de fyllt minst fyra år. Det här borde rättas till omedelbart, säger trafikforskare Torbjörn Falkmer i Linköping.
Han anser att det borde tillverkas en bakåtvänd stol om inte annat så av politiska skäl, med tanke på regeringens nollvision för antalet omkomna i trafiken. På företaget Anatomic SITT AB i Norrköping som nyligen börjat tillverka en svensk bilbarnstol för handikappade, säger man att man har planer på att även tillverka en bakåtvänd stol inom några år.