Landstinget vill vidareutbilda undersköterskor

Landstingets personaldirektör Agneta Westerdahl vill att undersköterskor ska vidareutbildas till operationsassistenter.
Detta för att det är brist på operationssköterskor, samtidigt som landstinget måste säga upp personal. Vårdförbundets länsavdelning anser att det äventyrar patientsäkerheten att låter personal utan sjuksköterskekompetens assistera vid operationer.