Fler arbetslösa i länet

Allt fler blev arbetslösa i Östergötland under förra året. Ungdomsarbetslösheten ökar och antalet öppet arbetslösa ökade från 9500 till 12 700 personer under perioden december 2002 till 2003. Det visar siffror från Länsarbetsnämnden.
Ökningen sägs enligt Länsarbetsnämnden bero på att efterfrågan på arbetskraft minskat samtidigt som antalet varsel om uppsägningar fortsatt att öka. Ökningen sägs även bero på att antalet platser i arbetsmarknadsprogrammen minskat, vilket gjort att gruppen långtidsarbetslösa ökat i statistiken. Även arbetslösheten bland ungdomar ökar i länet. I slutet av december var antalet öppet arbetslösa bland ungdomar 2400 personer att jämföra med samma period året innan då motsvarande siffra var 1800. Länsarbetsnämnden sätter nu in extra resurser för att minska ungdomsarbetslösheten. Förutom arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet kommer fyra personer på heltid att jobba med detta. Situationen i Östergötland är inte unik utan följer i stort sett utvecklingen i riket som helhet. I mätningen från december förra året ligger länet 0.3 procentenheter över rikssnittet. En ganska missvisande siffra eftersom samtliga kommuner utom en faktiskt ligger under rikssnittet. Den kommun som drar upp siffrorna är Norrköping som ligger hela 1.8 procentenheter över riksgenomsnittet.