Mätteknik vid universitetet hjälp åt Wasaskeppet

En forskare från Uppsala tar Linköpings universitet till hjälp för att lösa problemen med att konservera regalskeppet Wasa.
Professor Ingmar Persson från Sveriges lantbruksuniversitet ska använda specialutrustning i Linköping för att ta reda på vilka gaser som kommer från träet i skeppet. I början av februari ska experimenten göras.