Äggproducenter får betala lika stor avgift

Äggproducenter får betala lika mycket i registreringsavgift oavsett hur stora de är. Det slår regeringen fast. Ett företag i Östergötland hade överklagat Jordbruksverkets beslut att alla producenter ska betala lika mycket i avgift till det nystartade värphönsregistret.

Samtliga EU-länder fick förra året i uppdrag att utföra ett värphönsregister. Den första juni förra året startades registret i Sverige. I registret samlar man införmation om äggproducenter runt om i landet.


Syftet med registrering är delvis att kunna spåra äggen vid utbrott av smitsamma sjukdomar genom att stämpla äggen med ett producentnummer.


Jordbruksverket beslutade att ta ut en avgift på 3 000 kronor från varje producent för att kunna finansiera registret. Men sedan dess har flera producenter, bland annat från Östergötland, överklagat beslutet. De menar att beslutet drabbar de små och medelstora företagen.


Ingmari Johansson, äggproducent i Kisa, säger att hon är mycket positivt till registret men att det är orättvist att dubbelt så stora företag betalar lika mycket som deras företag som har runt 1 000 värphöns.