Kommunsamarbete bra för demokratin

Samarbetet mellan Kinda, Ödeshög, Boxholm och Ydre kommuner, det så kallade Köby-projektet, får gott betyg i en studie om demokrati och utveckling.

Det är Tommy Rosén på Kommun- och landstingsförbundet som gjort studien.


Han säger att samarbetet i Östergötland fungerar bra. Bland annat på grund av att kommunernas inte lämnat bort makten över ekonomin, eftersom varje kommuns kommunfullmäktige själv beslutar om varje samverkansfråga.