Brand stoppar fjärrvärme i Norrköping

En brand bröt vid åttatiden på måndagsmorgonen i den tunnel som används för fjärrvärmedistribution från Händelöverket till Norrköpings stad.

Orsaken är ännu inte klarlagd. Alla värmeleveranser från Händelöverket har avbrutits. 


All reservkraft som finns i centrala Norrköping förbereds för start för att på så sätt säkra värmelveranserna till hushåll och företag.