Legionellabakterier på äldreboende

Ringdansens äldreboende i Norrköping har drabbats av legionellabakterier. Det som först väckte farhågor om legionella var svåra luftvägsinfektioner och lunginflammationer hos några av de äldre, skriver Norrköpings Tidningar.

Ingen av de boende har fått duscha sedan i fredags och allt vatten som används måste kokas.


Vattnet kommer att saneras kemiskt i dag.