Fler klagar på internetfakturor

Konsumentrådgivningen i Linköping får ta emot allt fler klagomål på internetfakturor.

Av dryga tvåtusen klagomål gällde 300 fakturor för olika internetttjänster. Den största ökningen skedde under hösten.


Det är bara klagomålen på hemelektronik som fortfarande är fler. 460 sådana klagomål anmäldes förra året.