Svenska kyrkans små församlingar slås ihop

Många mindre församlingar i Svenska kyrkan är för små för att få vara kvar.


I Vadstena är åtta församlingar föreslagna att bli bara två.

Många församlingsbor som drabbas av sammanslagningar protesterar hos stiftskansliet.


Men Mats Sverker på kansliet tycker att det är ett friskhetstecken att kyrkan vågar ta tag i dom strukturella frågorna.