Försvaret vill minska JAS-beställning

Försvaret vill nu inleda förhandlingar med Saab i Linköping om att senarelägga redan beställda leveranser av JAS 39 Gripen-plan och eventuellt också om att köpa färre plan per år än planerat.

 


Planerna avslöjades av den nye överbefälhavaren Håkan Syrén vid Folk och försvars konferens i Sälen i dag. Försvaret har kontrakt med Saab om att köpa 16-20 plan varje år.


- Om vi till exempel kan köpa färre plan per år skulle det skapa nytt ekonomiskt utrymme för försvarsmakten, sa Håkan Syrén. 


I gengäld skulle försvaret köpa något annat,  till exempel Saabs ledningssystem eller ett framtida obemannat flygplan.