Risk för höjt elpris efter explosioner

Sydkraft kan inte utesluta att kostnaderna för skadorna på Händelöverket kommer att drabba konsumenterna. Det säger Jonas Lind som är driftansvarig för fjärrgasnätet i Norrköping.

Skorstenarna i Norrköping ryker mer än på länge, fjärrvärmenätet i Norrköping värms nu nämligen med olja.


Bråvalla kraftverk vid hamnen och flera hetvattencentraler är i fullgång och enligt Sydkraft finns det ingen anledning att oroa sig för att man ska bli utan värme. Det finns enligt Sydkraft ingen risk för att oljan skall ta slut, andra företag har lånat ut olja och man väntar sig fler leveranser


Men att värma hus och industrier med olja är betydligt dyrare och miljömässigt sämre än att få energin från sopor och biobränsle och hur det kommer drabba konsumenerna är alltså oklart.