Almar fälls i Linköping

På Kungsgatan i Linköping utanför skattemyndigheten vill kommunen fälla fyra stycken träd.

Det är fyra almar som drar till sig många kajor, som i sin tur spiller ned trottaren och gatan med träck.


Istället vill kommunen plantera lindar på almarnas plats, eftersom kajor inte trivs lika bra i den sortens trädkronor.