Äldre behöver inte känna oro för våld

812 brott riktade mot äldre över 65 år polisanmäldes i Linköping under fjolåret. Det visar en speicell kartläggning som polisen gjort av äldre brottsoffer.

Polisen tror att mörkertalet är stort, framförallt när det gäller stöldbrott.


Polisen konstaterar att äldre personer generellt inte har någon anledning att känna rädsla eller otrygghet att vistas utomhus.


Andra grupper, som till exempel ungdomar, riskerar i större utsträckning att drabbas av våldsbrott.