Linköping

Scan tog inte riskerna på allvar

Charkföretaget Scan har blivit dömd att betala 150 000 kronor efter en arbetsplatsolycka som inträffade 2008 i Linköping. Vid olyckan skadade sig en anställd när hon fastnade med armen i en maskin som skivar korv.

Maskinen inte skyddad på rätt sätt och saknade nödstoppsfunktion.

Åklarmyndigheten konstaterar att företrädare för bolaget av oaktsamhet har orsakat skadan, genom att man inte tagit riskerna på allvar och sätt till att rätt skyddsutrustning var på plats.