Inget höjt fjärrvärmepris i Norrköping

De senaste dagarnas explosioner i Händelöverket i Norrköping leder inte till höjda priser på fjärrvärme. Konsumenterna ska inte bli lidande, säger Jonas Lind, driftansvarig för fjärrvärmenätet hos Sydkraft.

Explosionerna vid Händelöverket har gjort att Sydkraft istället måste använda ett oljekraftverk, vilket är betydligt dyrare än att använda sopor och biobränsle till fjärrvärme.