Moderaterna vill folkomrösta om vården

Nu vill moderaterna i landstinget att östgötarna ska få folkomrösta om framtidens vård. Partiet vill att invånarna ska få svara på frågan om sjukhusen i Motala och Norrköping ska drivas som självständiga sjukhus.

Dessutom vill man att östgötarna får ge sin syn på om privata vårdalternativ ska uppmuntras.


Beslut om en folkomröstning ska genomföras eller inte tas av fullmäktige i slutet av februari.