Bredbandsnätet byggs ut i Linköping

Slaka, Askeby, Bestorp och Ulrika är några av de mindre orter i kommunen som nu ska få bredband.

Innan året är slut ska totalt 17 mindre orter vara uppkopplade mot stadsnätet i Linköping. Ett avtal har skrivits mellan kommunen och företaget Utsikt Linköping AB som bygger nätet och driver det.


För dom byar som hamnar utanför dragningen försöker bredbandsföretaget hitta andra lösningar där tex byalag kan gå samman och själva stå för grävning och kabeldragning för att kunna ansluta sig.